Ho do borukku

Tappuk ni ate atekki

Ho do borukku

Tappuk ni pusu pusukki,

Burju burju maho

Namarsikkola i

Asa dapot ho

Na sinitta ni rohami

Molo matua sogot ahu

Ho do manarihon ahu

Molo matinggang ahu inang

Ho do namanogu-nogu ahu

Reff :

Ai ho do borukku,

boru panggoaranhi

Sai sahat ma da na di rohami.

Ai ho do borukku,

boru panggoaranhi

Sai sahatma da na di rohami

http://musiklib.org/Lagu_Batak-Boru_Panggoaran-Lirik_Lagu.htm